plaatje
Jisper molensJisper molens, eind 1608 als tweetraps molengang gebouwd aan de Zuiddijk. Vanaf maart 1613 met een nieuwe ondermolen uitgebreid naar drietraps. Omdat het zuidelijke deel van de Beemster het hoogst ligt, was het hier de enige molengang die tussen 1632 en 1635 niet met een vierde trap uitgebreid werd. De molengang lag niet aan het eind van de Jispersloot, maar had een aparte verbinding met de Zuidersloot.

Kaart: Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1644.

De middenmolen werd als eerste in de Beemster als proef omgebouwd van scheprad naar vijzel, en wel voor 1848. En in 1861 kreeg de ondermolen een ijzeren bovenas, geleverd door de firma D.A. Schretlens Co. ijzergieters te Leiden. De as woog 4370 pond en kostte inclusief 2 kussens ƒ 569,10, terwijl er 20 jaar garantie werd verleend.

Volgens een advertentie in de Purmerender Courant van 27 januari 1875 zou op 29 januari "in de Ondermolen van het Jispergang aan den Zuiderringdijk in de Beemster, bewoond door de Wed. Pieter Dubbeld, ... den Deurwaarder J. Vogel om Cemptant geld verkoopen: Huisraad en Inboedel, eene partij Timmergereedschappen, alsmede eene partij Eenden."

De molens werden in 1882 voor sloop verkocht.Kadasterkaart 1811-1832.

Highslide JS

Op de voorgrond was de plek van de bovenmolen, op de achtergrond staat nu tussen de bosschages een stolpboerderij op de plek waar de middenmolen eens stond. In de zeer brede onderdijk ertussen was de bovenkolk.
Foto's 14 juli 2006.

Highslide JS

Op de plek waar de molengang omboog de polder in, ligt nog altijd geen dijksloot. Achter de boerderij ligt een paardenweitje waarin de onderkolk gelegen heeft. Aan het einde stond dan de ondermolen. Daarvoorbij is de molentocht te zien, die rechts langs de boerderij in de verte nog altijd met een brug de Zuiderweg kruist.Vorige molengang
(1 van 15)
Volgende molengang
(3 van 15)
Of sluit dit venster om terug
te gaan naar het overzicht
Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg