plaatje
Graftdijker molens
Graftdijker molens, viertraps molengang aan de Westdijk, opgericht vanaf 1632. De Graftdijker molentocht betrok zijn water uit de wegsloot van de Wormerweg, en lag naast de plek waar voorheen een overhaal (gepland) was. Het kleine rechthoekige stukje grond net noordelijk van de molengang zou hier een restant van kunnen zijn.

Kaart: Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1644.

Kort voor 1857 werd de Graftdijker ondermolen gesloopt, omdat het polderbestuur meende dat de drie toen vervijzelde andere molens voldoende zouden zijn. Dit viel in de praktijk tegen, zodat de andere molengangen wel compleet behouden bleven na de vervijzeling.

In de avond van 23 juli 1869 werd de derde molen (Nr. 14) door de bliksem getroffen en totaal in de as gelegd. Hier woonde Arie Dubbeld, die officieel vanaf 25 maart 1858 het molenaarsambt van zijn overleden moeder had overgenomen. De begroting voor een nieuwe molen bedroeg ƒ 14.189,30. Omdat men voor ca. ƒ 4000,- aan materiaal in voorraad had, moest er ƒ 10.000,- moeten worden geleend. De Hoofd-Ingelanden besloten de molen niet aan te besteden, maar in eigen beheer te herbouwen.

De molens werden in 1882 voor sloop verkocht.Kadasterkaart 1811-1832.

Highslide JS

Het perceel van de Graftdijker molengang, gezien vanaf de Westdijk. Waar de fotograaf staat stond de bovenmolen. In de linker perceelsloot zijn twee van de drie overige trappen nog herkenbaar. De rechter perceelsloot is gedempt, waarschijnlijk met grond van de kolkdijken, waardoor het hele perceel niet meer veel hoger ligt dan het omliggende land. In de achtergrond ligt de brede molentocht tot aan de wegsloot van de Wormerweg.
Foto 24 juli 2006.Vorige molengang
(4 van 15)
Volgende molengang
(6 van 15)
Of sluit dit venster om terug
te gaan naar het overzicht
Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg