plaatje
De poldermolens van de Beemster -- Verwijzingen
Indexpagina
Stoomtram door de Beemster en de Schermer
Tramlijn door de Purmer en de Zuidpolder
Stoomtram door de Egmondermeer
Zuiderkogge-tramlijn
De poldermolens van de Beemster
Opbouw
Locaties
Bedrijf
Ontevredenheid
Afbraak
Stoomgemalen
Verwijzingen
Jan van Egmond
De opschepingen van de Beemster
Twintig overhalen in de Beemster?

Verder lezen over molens en droogmakerijen:

Verder lezen over de Beemster:
 • De Beemster Bengel, nieuws van, voor en over Beemsterlingen, samengesteld door Erny van de Kleut.
 • Beemster's Welvaart, informatie en wetenswaardigheden over de Beemster. Onder Geschiedenis staat een verwijzing naar informatie over J.A. Leeghwater.
 • Een land van wind en water, uitgebreide site van Beemsterling John Dehé over de geschiedenis van het postvervoer in Waterland, de trekschuiten, de Purmerenderweg en meer.
 • De Vereniging Historisch Purmerend heeft een informatieve website, met o.a. in het archief de geschiedenis van de groenteveilingen Beemster, Purmerend & omstreken.

Literatuur:
 • Drietal gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Noord Holland, D.R. Erdbrink, uitg. te Dordrecht bij H. Lagerweij, 1854.
 • Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; J. Bouman, uitg. J. Schuitemaker Purmerend 1857, heruitgegeven 1977 door Waterschap de Beemster.
 • Grootvaders memorieboek. Schetsen uit den tijd der Fransche Overheersching; J. Bouman, uitg. J. Schuitemaker Purmerend 1863, heruitgegeven 1940 door B. Maijer, onderwijzer te Beemster.
 • De verbetering der bemalingsmiddelen van het Waterschap De Beemster; rapport uitgebracht door J.F.W. Conrad, J.C. de Leeuw, H. Linse en L.A. Reuvens, uitg. Erven F. Bohn, Haarlem, 1873 (coll. Museum Betje Wolff, Middenbeemster).
 • Onze Hollandsche molen. Tweede reeks; C. Visser, A. ten Bruggencate en J. Schregardus, "De Spieghel" Uitgeversbedrijf, Amsterdam 1929.
 • De Schermeer 1633-1933; Mr. J. Belonje, uitg. Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij, Wormerveer, 1933.
 • Een timmermanszoon wint land. Jan Adriaanszoon Leegh-Water; Max van Amstel, uitg. N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij 1942.
 • Leeghwater maalt de meren leeg; Jef Last, uitg. A.R.B.O. Amsterdam 1942.
 • Waterland; Jan Mens, N.V. Uitgevers-Maatschij "Kosmos", Amsterdam 1943.
 • Jan Adriaenszoon Leeghwater. Het leven en werk van een zeventiende-eeuwse waterbouwkundige; J.G. de Roever, uitg. N.V. Wed. J. Ahrend & Zoon, Amsterdam 1944.
 • Portret van de Beemster; H.M. de Bruijn, F. de Nooij, G. Köhne, J. Mens, M.M. Bekhof-Hartog, J. Bekhof, uitg. Commissie "Portret van de Beemster", 1962/ uitg. 1970.
 • Schermerland, mensen en molens; J.J. Schilstra, uitg. dijkgraaf en heemraden van het waterschap "De Schermeer" en de besturen van de stichtingen "De Schermer Molens" en "Schermerland", 1971.
 • Drie en halve eeuw "De Purmer"; Piet Huurdeman, uitg. Comité 350 Jaar Purmer, 1972.
 • Leeghwater, idealist en molenmaker; Dirk de Herder, Joep Monnikendam en Hans Woestenburg, uitg. NV Drukkerij Edecea, Hoorn 1975, ISBN 90.70022.09.5.
 • 350 jaar de Wijde Wormer, J. Haller, 1976.
 • Leeghwater, Informatie-reeks nr. 343; J.Th.M. Pielage, uitg. De Ruiter b.v., Gorinchem 1978.
 • Kroniek van de Beemster; dr. A.J. Kölker, Uitgeversmij Canaletto, Alpen aan den Rijn, 1981, ISBN 90 6469 596 2.
 • Leeghwater, Lantaarn-reeks deel 71; H. Slings, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen 1981, ISBN 90 242 0705 3.
 • Beemsterlants Caerten. Een beredeneerde lijst van oude gedrukte kaarten; D. de Vries, Uitgeverij "Canaletto" te Alphen aan den Rijn, 1983.
 • Geschiedenis van de bemaling; G.H. Keunen, Uitgeverij "Canaletto" te Alphen aan den Rijn, 1985.
 • De boer op; G. Köhne, Wijndel J.G. Jongens en Joop de Nijs, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer 1987, ISBN 90-71123-09-X.
 • Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster; Helga Danner, uitg. Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland en het Waterschap "De Waterlanden", 1987.
 • VIERKANT. Verborgen symbool voor eindige perfectie, afstudeerverslag van Dominique Blom en Pauline Hartman, Wageningen, mei 1995.
 • Jan Switser, gezworen landmeter van de Beemster; Jack Otsen, uitg. Vereniging Historisch Purmerend, 1997.
 • Infobulletin Waterbeheersing in Beemster, uitg. Stichting Beemster Werelderfgoed, december 2001.
 • Beleidsnota Archeologie Gemeente Beemster 2003, Drs. G.P. Alders (Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland).
 • Het architectonisch ontwerp van de Beemster, art. door Pauline Hartman in De Nieuwe Schouwschuit nr. 1, maart 2003.
 • Twee bijdragen van H. van Zwet over de Schermer molens in Alkmaar, stad en regio. Alkmaarse Historische Reeks XII, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2004.
 • De landmeter Jan Pietersz. Dou en de Hollandse Cirkel; H.C. Pouls, uitg. Nederlandse Commissie voor Geodesie & Stichting De Hollandse Cirkel, 2004, ISBN 90 6132 287 1.
 • Zee van Land. De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur; Wouter Reh, Clemens Steenbergen, Diederik Aten, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer, 2005, ISBN 90-71123-82-0.
 • Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders, Han van Zwet, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009, ISBN 978-90-8704-106-9.
 • De Beemster 400 jaar geleden ..., art. door Katja Bossaers in Officiële Gemeentegids Beemster 2011.
 • In roeden gemeten, art. door Johan de Jong, en Het raster nader bekeken, art. door Michiel Hooijberg in De Nieuwe Schouwschuit 9e jaargang, april 2011, ISSN 1876-0112.
 • 'Gereguleert, geordonneert, ende gedistingueert' -- Ideaal en werkelijkheid in het ontwerp van de Beemster, art. door Jaap Evert Abrahamse en Lammert Prins in De Nieuwe Schouwschuit 10e jaargang, november 2012, ISSN 1876-0112.

Verder naar Jan van Egmond
Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg