plaatje
Het ontwerp van de Beemster -- Inleiding
Indexpagina
Het ontwerp van de Beemster
Inleiding
Ontwerpers
Raster
Publicaties
Inrichting
Stoomtram door de Beemster en de Schermer
Tramlijn door de Purmer en de Zuidpolder
Stoomtram door de Egmondermeer
Zuiderkogge-tramlijn
De poldermolens van de Beemster
De opschepingen van de Beemster
Twintig overhalen in de Beemster?

Highslide JS
In april 2014 geplaatste informatiezuil van Laag Holland, marktplein Middenbeemster.

Het wereldberoemde raster van de Beemster bestaat uit zes of zeven wegvierkanten en is ontworpen met behulp van de Gulden Snede. Dat is wat je overal leest en wat iedereen klakkeloos overneemt, hoewel hier en daar verschillende afmetingen zoals 1850 meter, zeemijlen (1852 m) en 500 roeden genoemd worden. Maar om welke vierkanten gaat het volgens de oorspronkelijke beschrijving, en hoe groot zijn de vierkantzijden werkelijk? Hoe is de plaats van het raster bepaald? En is de Gulden Snede werkelijk toegepast bij het ontwerp van het verkavelingspatroon buiten het basisraster? Wie de moeite neemt het raster exact op te meten, komt tot verrassende conclusies!


"De Beemster onderscheidt zich van andere droogmakerijen elders op de wereld door de originele aanwezigheid en zichtbaarheid van het in 1612 (het jaar van de droogmaking van het Bamestrameer) toegepaste verkavelingspatroon. Dat patroon bestaat uit een raster van vierkanten. Volgens de klassieke opvattingen is dat een volledig harmonieus geheel, een symmetrie die in de Gouden Eeuw als de absolute perfectie gold en strookte met de renaissancistische opvattingen over landschapsinrichting." Citaat uit Gemeentegids 2011.

Helaas hebben de onbekende ontwerpers van de Beemster ons geen beschrijving nagelaten van hoe zij het wereldberoemde raster van de Beemster tot stand brachten. We zullen moeten teruggrijpen op wat er door de bedijkers zelf werd opgetekend, voornamelijk in de Kavelconditieën en de rekeningboeken. Hieruit valt af te leiden wie er werden ingehuurd om de Beemsterkaarten te maken, en daarmee ook wie er betrokken waren bij het ontwerp van het tegenwoordig beroemde raster van de Beemster.

In de loop der jaren zijn er vele publicaties verschenen die ingaan op het ontwerp van de Beemster. Van enkele daarvan heb ik op de pagina Publicaties de hypotheses en conclusies onder de loep genomen.


Verder naar Ontwerpers

Impressum
plaatje Suggesties, oude foto's, aanvullingen, correcties?

Graag een berichtje aan Michiel Hooijberg.
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg