plaatje
Zuiderkogge-tramlijn 1913-1935 -- Bovenkarspel-Grootebroek
Indexpagina
Stoomtram door de Beemster en de Schermer
Tramlijn door de Purmer en de Zuidpolder
Stoomtram door de Egmondermeer
Zuiderkogge-tramlijn
Hoorn
Schellinkhout
Wijdenes
Hem
Venhuizen
Bovenkarspel-Grootebroek
Enkhuizen
De poldermolens van de Beemster
De opschepingen van de Beemster
Twintig overhalen in de Beemster?
De meeste foto's zijn aanklikbaar voor een vergroting. Links staan de historische foto's, rechts de actuele.

plaatje

Topografische kaart 1924: de tramlijn door de Houtpolder, het Grootslag en naar station Bovenkarspel-Grootebroek.

In de gemeente Grootebroek moesten in 1910 15 perceelgedeeltes met een totale oppervlakte van ruim 3 ha onteigend worden ten behoeve van de spooraanleg. Ook moest het emplacement bij het station vanwege de nieuwe tramlijn worden vergroot.


Highslide JS

De knik in de spoorlijn net zuidelijk van de twee bruggen, is in augustus 2005 nog steeds herkenbaar aan de kromme kavelsloot. In de verte ligt Venhuizen -- De Buurt. Dit gedeelte van de trambaan werd in 1950 afgegraven.

Highslide JS


Highslide JS

Voor het oversteken van de Wijzend, de kade midden tussen Grootebroek en Venhuizen met aan weerszijden een poldersloot, werden in 1913 twee trambruggen gebouwd. Rond 1930 kwam de zuidelijke brug te vervallen omdat de Wijzend vanaf die plaats tot Broekerhaven werd verbreed en gebruikt ten behoeve van de aanleg van een provinciale weg, en een overweg kwam er voor in de plaats. Op een luchtfoto uit 1930 (hierboven) is nog de oude situatie zichtbaar.
De noordelijke trambrug bleef wel liggen, en deze wordt nog steeds door het wegverkeer gebruikt. Op het gedeelte tussen de Wijzend en de spoorbaan werd in 1938 de Raadhuislaan aangelegd, grotendeels verhoogd om aan te sluiten op de spoordijk.

De huidige verkeersbrug in de Raadhuislaan ziet er van boven niet uit als een voormalige trambrug.
Foto: augustus 2005.

Highslide JS

Maar wie de moeite neemt eronder te kijken, ziet meer ... Het wegdek dat aan weerszijden uitsteekt buiten de fundering van de trambaan is verzakt, maar de oude trambrug zelf geeft geen krimp onder het zware vrachtverkeer!
Foto: augustus 2005.
-----

In 2007 heeft wegbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een aannemer de weg naast de brug laten opbreken, het bleek dat er onder het nieuwe gedeelte van de brug geen opsluiting zat om de grond en de fundering van de weg op zijn plaats te houden (de brug was onderloops). Er is daarom een nieuwe damwand geplaatst naast het oude landhoofd van de trambaan en de weg is opnieuw opgebouwd. Dit blijkt geholpen te hebben daar er nu geen verzakking meer in de weg te zien is.
Informatie van Fokko Niesen, technisch medewerker HHNK.

Highslide JS

Op de foto van 1932 tuft de stoomtram uit Venhuizen nog net op eigen baan die een eindweegs parallel liep met de spoorbaan Hoorn-Enkhuizen, helemaal rechts te zien. Het inrijsein staat op veilig. Vanaf het spoorstation Bovenkarspel-Grootebroek ging het dan over de hoofdlijn verder naar Enkhuizen.
Bron: Trams en tramlijnen, stoomtrams van Wadden tot IJ, W.I. Engel en J. Kok, 1973.

Highslide JS

Net waar bovenstaande tram ongeveer reed, ligt tegenwoordig nog het restant van één van beide brughoofden in de wallekant verscholen.
Beide foto's: Jan Windt, mei 2009.


Highslide JS

Highslide JS

Deze KLM luchtfoto toont het in 1884 geopende station Bovenkarspel-Grootebroek en een deel van het grote emplacement. Verder is goed te zien dat de groenteveiling een doorvaartveiling is: de aanvoerders gaan met hun schuiten door het veilinggebouw heen, en leveren daarna de produkten af bij een van de loswallen van de Spoorwegen, of bij de vrachtwagen van de koper op een van de vier schiereilanden aan de overkant. Het grote aantal vrachtwagens wijst er al op dat het vervoer per spoor in dalende lijn is, het einde van het goederenvervoer per tram en trein komt in zicht! Het oude stationsgebouw werd in 1965 gesloopt.


plaatje

Op deze foto van de NS wordt de aanvoer van aardappelen naar het station Bovenkarspel-Grootebroek getoond. De loswal met schuine overkapping is dezelfde die op de luchtfoto linksonder staat.

Vanaf de veiling in Hem werden ook per tram spoorwagons aangevoerd, die vanaf hier over het hoofdspoor verder gingen.


Highslide JS

Deze foto uit 1925 toont hoe zakken met aardappelen per schuit bij de loswal worden afgeleverd om in de wagons geladen te worden. De melkbus wijst erop dat sommige tuinders ook een koetje op het land hadden lopen. Op de achtergond de vaar-veiling.

Op 4 oktober 1938 kwam hier een tuinder om het leven doordat hij door een locomotief werd geraakt terwijl hij op de spoorbaan bloemkool stond te pellen.
Bron: ANP Nieuwsbericht - 04-10-1938 - 1


Highslide JS

Op deze prentbriefkaart het inwendige van het veilinggebouw. Hier wordt juist een schuit met manden aardappels voor de klok gebracht. De afnemers hebben prima zicht op de handel!


Highslide JS

In de tijd dat de tuinders nog geen motor in hun schuit hadden, was het uitgestrekte vaargebied in De Streek bereikbaar per zeilschuit. Hier Joost Franken met zijn gezin in de schuit rond 1915.


Verder naar Enkhuizen

Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg