plaatje
Stoomtram Purmerend-Alkmaar 1895-1931 -- Middenbeemster
Indexpagina
Stoomtram door de Beemster en de Schermer
Purmerend (station)
Purmerend (kanaal)
Zuidoostbeemster
Middenbeemster
De Rijp
Schermerhorn
Schermer
Alkmaar
Overige foto's
Tramlijn door de Purmer en de Zuidpolder
Stoomtram door de Egmondermeer
Zuiderkogge-tramlijn
De poldermolens van de Beemster
De opschepingen van de Beemster
Twintig overhalen in de Beemster?

De meeste foto's zijn aanklikbaar voor een vergroting. Links staan de historische foto's, rechts de actuele.

plaatje

Vanaf rechtsonder lag de trambaan in de rechterberm van de Nekkerweg en ging vervolgens linksaf de Rijperweg langs, door Middenbeemster heen en verder recht-toe-recht-aan richting De Rijp.


Highslide JS

Prentbriefkaart: verzameling Cor Roet.

Een eind achter de fotograaf, tussen de hofsteden "Nooit Gedacht" en "Geduld overwint alles", werd nadat de trams al reden, in september 1895 alsnog een wisselplaats aangelegd om het oponthoud wat meer te voorkomen.


Highslide JS

Hoek Rijperweg-Nekkerweg, tegenover voormalige kaasfabriek De Toekomst, 8 april 2012.

Highslide JS

De Rijperweg op een prentbriefkaart uit 1904, met rechts langs de weg de tramrails.
Foto: J.H.P. Coppens, Purmerend. Prentbriefkaart: Uitg. Wed. C. Lakeman, Beemster.


Highslide JS

Zo (op de voorgrond zijn de rails zichtbaar) stak de tram de Middenweg haaks over.
Prentbriefkaart verzonden 1924, Uitg. Firma C. Lakeman, Midden-Beemster.

plaatje

Highslide JS Highslide JS
Nadat de tram de Middenweg gekruist was, ging hij hier met een aparte brug over de inundatiesluis in de kom van Middenbeemster. Prentbriefkaart verzonden in 1915.
Uitg. Fa. C. Lakeman, Midden Beemster. Coll. V. Falger.
Naast de gleuven voor de schotten bevinden zich ook na de restauratie van de sluis nog de hardstenen blokken waarop de trambrug rustte. Op de langsliggers lagen de dwarsliggers, waardoor de rails netjes gelijk met de bestrating lag, zoals op de volgende foto te zien is.
Foto juli 2005.

Highslide JS

Briefkaart met opgeplakte foto: verzameling Cor Roet.


Highslide JS Highslide JS
De Rijperweg in Middenbeemster, eind van de 19e eeuw. Links ligt het dubbelspoor van de wisselplaats, deze lag dus niet direct bij de halte.
Achter de fotograaf lag nog een laad- en losspoor met verhoogd perron.
In juli 2005 steekt de kerktoren nog steeds boven de bomen uit.

Highslide JS Highslide JS
De tram staat voor de begroeide veranda van het stationskoffiehuis klaar voor vertrek richting Purmerend. Precies dezelfde plaats in juli 2005: het haltegebouw heeft in de 50-er jaren plaatsgemaakt voor het begin van de Raadhuisstraat.


Highslide JS

Hoewel deze prentbriefkaart in 1933 werd verstuurd met een postzegel van 1 cent, waren de tramrails toen al verdwenen.
Uitg. Wed. C. Lakeman, Midden-Beemster.


Highslide JS

Deze prentbriefkaart werd in 1923 verstuurd. Op het bord boven de veranda staat "Stations-Koffiehuis Midden-Beemster".
Uitg. Firma C. Lakeman, Midden-Beemster.


Highslide JS Links: Volgens het bord boven de aanbouw rechts stalde en verhuurde men hier paarden en rijtuigen. Uitg. C. Lakeman.
Onder: prentbriefkaart, coll. Historisch Genootschap Beemster. Highslide JS


Highslide JS

Prentbriefkaart van 1913, met een postzegel van 1 cent.
Uitg. Firma C. Lakeman, Midden Beemster.


Highslide JS plaatje
Loc 9 "Schermerhorn" gaat rond 1905 vanaf de stopplaats Middenbeemster vertrekken richting De Rijp. En hier de opvolger in beeld, juli 2005.

Highslide JS

Het trampersoneel wil nog wel even op de foto.
Foto: Waterlands Archief.


Highslide JS

En hier is de tram met loc 9 "Schermerhorn" alweer terug vanuit Alkmaar.
Foto: coll. Historisch Genootschap Beemster


Highslide JS

De stoomtram nam uiteraard ook goederen mee, rechts staan melkbussen te wachten.
Prentbriefkaart: verzameling John Dehé.


Highslide JS

Op marktdagen reden er extra lange trams, hier trekt loc 12 "Ilpendam" 6 rijtuigen. De locomotief staat precies op het begin van de wisselplaats.
Prentbriefkaart, coll. Historisch Genootschap Beemster.


Highslide JS

Loc 14 "President Kruger" op dezelfde plek. Het voorste rijtuig heeft een speciale postcoupé voor het vervoer van poststukken. Er is zo veel belangstelling omdat dit de laatste rit is op 6 september 1931. Rechts langs en door de loc is het haltebord van de vervangende buslijn De Rijp - Purmerend al te zien.


Highslide JS

Alle mensen kijken in de herfst van 1906 naar de fotograaf, de koe midden op de trambaan kijkt als enige ongerust naar links of er geen tram aan komt....


Highslide JS

Op de toenmalige grens van de bebouwde kom, nu ter hoogte van het postkantoor, was een verhoogd laadperron aangelegd. Het uitwijkspoor van de wisselplaats was als laadspoor verlengd tot achter het perron.
Kaart: verzameling Cor Roet, uitg. VDLD H.H.B.?

De bouwvergunning voor de veelading en wisselplaats werd op 11 oktober 1894 verleend door het polderbestuur.


Highslide JS

Waarom de tram met zo'n kronkel om de elektriciteitspaal heen moest, is niet duidelijk. Voorbij de wisselplaats met verhoogd perron loopt het spoor verder recht-toe-recht-aan langs de Rijperweg naar De Rijp.
Prentbriefkaart: Uitg. H. Bruin Jr., Midden Beemster. Foto: Fa. T. Bakker, Hoogkarspel.


Highslide JS

In de Beemster Feestweek werden harddraverijen georganiseerd op de Rijperweg. Op de foto van om en nabij 1915 is te zien dat dat naast de tramrails plaats vond.

Highslide JS


Onder de tramlijn naar Alkmaar werden tussen 1922 en 1927 de dwarsliggers vernieuwd. Om verzakkingen te voorkomen, legde de TNHT langs diverse baanvakken schoeiingen aan, met gebruik van afgedankte dwarsliggers. Langs de Rijperweg is deze schoeiing in december 2005 nog steeds goed te zien ter hoogte van het industrieterrein Insulinde.
Cor Roet bedankt voor de tip!


Highslide JS

M. Sengers bouwde deze "nieuwe brug van gewapend beton" aan de Rijperweg voor de Blikken Schel. Foto: coll. Historisch Genootschap Beemster.


Verder naar De Rijp

Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg