plaatje
"Het Land van Leeghwater" -- De Heerhugowaard
Indexpagina
"Het Land van Leeghwater"
Inleiding
Meningen
Schermereiland
Beemster
Purmer
Heerhugowaard
Schermer
Wijde Wormer
Enge Wormer
Starnmeer
Leeghwatergekte
Stoomtram door de Beemster en de Schermer
Tramlijn door de Purmer en de Zuidpolder
Stoomtram door de Egmondermeer
Zuiderkogge-tramlijn
De poldermolens van de Beemster
De opschepingen van de Beemster
Twintig overhalen in de Beemster?

Wat was de betrokkenheid van Leeghwater bij de droogmaking van de Heerhugowaard?

"Jan Adriaansz. Leegwater's naam komt maar tweemaal in de boeken voor, wanneer van het heien ergens wordt gezegd dat betaling gechiedde volgens diens register en éénmaal voor advies, één uit velen. Hij heeft dus met de drooglegging, evenals later van de Schermeer, weinig te maken gehad; de boeken spreken een legende tegen."

"Van alle tientallen molenmakers die alle in het eerste grote rekeningenboek met name worden genoemd, maar waarvan de rekeningen zelf niet bewaard bleven, staat één molen bij Rustenburg te boek, gebouwd door 'Jan Symen Leegwater'. Hij beurde er ƒ 2000 voor. Een zekere Jan Ariesz Laechwater kreeg ƒ 193-8-0 voor zijn diensten als 'vacaties' genoteerd."

'Dat Leeghwater alle droogmakerijen op zijn naam heeft staan is een legende. Onuitroeibaar.'

Citaten uit De Heerhugowaard door J.J. Schilstra, 1981.


Verder naar de Schermer
Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg