plaatje
"Het Land van Leeghwater" -- De Wijde Wormer
Indexpagina
"Het Land van Leeghwater"
Inleiding
Meningen
Schermereiland
Beemster
Purmer
Heerhugowaard
Schermer
Wijde Wormer
Enge Wormer
Starnmeer
Leeghwatergekte
Stoomtram door de Beemster en de Schermer
Tramlijn door de Purmer en de Zuidpolder
Stoomtram door de Egmondermeer
Zuiderkogge-tramlijn
De poldermolens van de Beemster
De opschepingen van de Beemster
Twintig overhalen in de Beemster?

Wat was de betrokkenheid van Leeghwater bij de droogmaking van de Wijde Wormer?

"Tevergeefs zal men zoeken naar de naam van Jan Adriaanszoon als medewerker bij de droogmaking van de Wijde Wormer. Jan Adriaanszoon kreeg later de bijnaam "Leeghwater" en is als zodanig beroemd geworden.
Leeghwater zou volgens sommige bronnen geen belangstelling hebben gehad voor de droogmaking van de Wormer, zijnde een klein meertje in vergelijking met de droogmakerijen Beemster en Purmer, waar hij wel daadwerkelijk bij betrokken was geweest.
Het aandeel van Leeghwater in de droogmaking van de Wormer moet volgens de door mij geraadpleegde bronnen en archieven beperkt zijn gebleven tot het gebruik van de door hem verbeterde toepassing van de molen van Cornelis Corneliszoon bij de droogmaling."

Citaat uit 350 Jaar de Wijde Wormer door J. Haller, 1976.

Bedoeld wordt hier de houtzaagmolen van uitvinder Cornelis Corneliszoon uit Uitgeest, die uiteraard de houtbewerking aanmerkelijk vergemakkelijkte. Het is niet bekend wat de genoemde verbeteringen van Leeghwater hieraan ingehouden zouden hebben.

Overigens wordt hij in het archief van de Wijde Wormer toch genoemd: op 23 juli 1624 werd hij als "opsiender vande molens" ingehuurd tegen een salaris van ƒ 3,50 per dag. Hij moest dan wel in Purmerend gaan wonen zolang de bedijkers hem nodig hadden, alleen op zondag mocht hij op eigen kosten naar huis.


Verder naar De Enge Wormer
Impressum
plaatje Klik hier voor de Indexpagina

© 2005-2014 Michiel Hooijberg